Zpracování mezd

Zpracování mezd bez vlastní účetní

Zpracování mezd je odborná činnost, kterou musí zabezpečit každá společnost bez ohledu na předmět a rozsah podnikání. Podle velikosti firmy je pak zapotřebí minimálně jedna mzdová účetní a pro velký podnik dokonce celá mzdová účtárna. Anebo nemusí – zapomeňte na konvence a podívejte se, jaké řešení nabízí specialisté na zpracování mezd, certifikovaná účetní a poradenská firma SOMMER ACCOUNTING s.r.o.

Externí zpracování mezd za nižší ceny

Ve světě je outsourcing mezd již dlouho známý a běžně používaný. U nás zájem o externí zpracování mezd také narůstá, přesto zde využívání externích mzdových služeb stále ještě není úplnou samozřejmostí. Příčinou je konzervativní chování českých podnikatelů a mnohdy zbytečné obavy, pramenící z nedostatku informací. Pojďme tedy tuto situaci napravit. Předně je třeba říci, že: 

Externí zpracování mezd je výhodné pro podniky všech velikostí.

Využití mzdového outsourcingu firmám ušetří až 70% nákladů, správné zpracování mezd je garantováno a služby jsou poskytovány na území celé ČR: 

 • vysoká odbornost zpracování mezd za nižší náklady,
 • snadná dostupnost na celém území ČR 24/7,
 • převzetí zodpovědnosti za zpracování mezd,
 • přizpůsobení služeb dle potřeb klienta,
 • vhodné pro firmy všech velikostí. 

Externí služby dokáží nahradit vlastní mzdové oddělení za nižší náklady. Zjistěte úspory, podívejte se na orientační porovnání nákladů.

Zpracování mezd pro malé firmy

Externí zpracování mezd pro malé firmy a živnostníky je velmi vhodná cesta k úsporám: není třeba kupovat HW, SW, odpadají personální a provozní náklady. Typickým příkladem jsou externí mzdy, které představují oblíbený model EXTENÍ MZDY. Jedná se o plný outsourcing mezd, kdy veškerá výměna dokladů a informací probíhá online v elektronické podobě. 

Výhodou externího zpracování mezd pro malé firmy je přenesení zodpovědnosti na externí mzdovou účtárnu a dostupnost účetních služeb ve špičkové kvalitě za nižší náklady. Externí účetní firma zabezpečí např.: 

 • vyhodnocení a analýzy mezd,
 • zastupování na úřadech, přihlášky a odhlášky ZP a OSSZ,
 • rekapitulace mezd, daní, srážek, vyhodnocení nákladů, přehledy, historie,
 • zpracování formulářů – pracovní smlouvy, evidenční listy, kmenové karty apod.,
 • vypracování sestav a vedení evidence – roční vyúčtování, zápočtové a mzdové listy, platové výměry, potvrzení o výdělku a další činnosti dle potřeb klienta. 

Podívejte se na porovnání nákladů pro menší firmy.

Zpracování mezd pro střední firmy

Zpracování mzdové agendy vlastními silami je pro firmy střední velikosti obvykle poměrně zatěžující. Výhodným řešením je mzdový outsourcing, kdy firma nemusí platit za nákladný software ani za jeho pravidelné aktualizace, značné prostředky ušetří za školení vlastní mzdové účetní a současně vyřeší zastupitelnost a problémy v případě její nemoci, dovolené atd. V rámci mzdového a personálního poradenství lze požádat o návrh optimalizace firemních procesů, jejíž obsah tvoří analýza firemních procesů.

Mzdový outsourcing firmám ušetří až 70% nákladů, správné zpracování mezd je garantováno a služby jsou poskytovány na území celé ČR v rozsahu dle potřeb, např.: 

 • řešení případných problémů s kontrolami,
 • zastupování firmy a komunikace s orgány státní správy,
 • vypracovávání a tisk výplatních pásek a zákonných přehledů,
 • vypracování a pravidelné zasílání reportů podle požadavků klienta,
 • roční vyúčtování a zpracování daně ze závislé činnosti zaměstnanců,
 • zpracování mezd pro hlavní, vedlejší pracovní poměr či dohody o pracovní činnosti,
 • vedení mzdových a evidenční listů, vystavování zápočtových listů, veškerých potvrzení apod.

Podívejte se na orientační kalkulaci pro firmu se 100 zaměstnanci.

Zpracování mezd pro velké firmy

Pro velké společnosti je určen plný outsourcing mzdové a personální agendy na základě konkrétních požadavků, jenž představuje model MZDOVÝ OUTSOURCING. V takovém případě se poskytují mzdové a personální služby na klíč. Outsourcing mezd a personalistiky oceňují také velké společnosti se zahraniční účastí, pro které je mnohdy překážkou jazyková bariéra nebo neznalost české aktuální legislativy. 

Podívejte se na orientační kalkulaci větší firmy se 700 zaměstnanci.

Stávající mzdové oddělení bez vlastní zodpovědnosti

Pokud si chcete zachovat své mzdové oddělení, pak je pro vás vhodná spolupráce na principu supervize mezd. Jedná se o komfortní službu zpracování mezd, kdy externí účetní firma vykonává odborný dohled nad vašimi mzdovými účetními a personalistkami. Za vedení mzdové agendy přebírá zodpovědnost.

Mzdový audit

Líbí se vám zpracování mezd externí firmou chcete začít využívat outsourcing mezd? Nejprve doporučujeme využít mzdový audit, který odhalí chyby, neefektivní procesy a představí vhodnou nápravu s následnou pomocí.

Chcete se dozvědět víc?

Požádejte o bližší informace prostřednictvím průvodce nebo kontaktuje poradce na cestu k prosperitě.

 

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - personalistika, účetnictví, audity, ekonomické poradenství a zpracování mezd pro celou Českou republiku.

Kontakty

 
SOMMER ACCOUNTING s.r.o.
Komenského náměstí 81
293 01 Mladá Boleslav
+420 326 214 000
+420 326 214 001
 
+420 326 214 009
  info@sommer-accounting.cz